O nas

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się w Malborku powstało w lutym 1997 r.

     Inspiracja jego powstania przyszła z Gdańska.  Tu w ośrodku Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku znalazł pierwszą pomoc Błażej Partyka, a jego rodzice wiele fachowego wsparcia. Po wielu wizytach z synem na konsultacjach i zajęciach osobowość Małgorzaty Rybickiej i jej determinacja doprowadziły do rozpalenia iskierki, aby podobne Stowarzyszenie powstało w Malborku.

     W tamtym czasie była to jedyna forma umożliwiająca partnerski kontakt z organami administracji państwowej.

Członkami – założycielami Stowarzyszenia było 15 rodziców dzieci z rozpoznaniem autyzmu. 

Statut Stowarzyszenia uchwalono 19.02.1997 r.

W dniu 10 kwietnia 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu, Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem 480.

9 kwietnia 2001 r Stowarzyszenie wpisano do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005905.

 

Dzięki staraniom Bożeny Partyki, jej męża,  Kasi Topuszek oraz przychylności ówczesnego Kuratora Oświaty w Elblągu Pana Edwarda Murdzi ruszyły przygotowania do utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. To Kurator Oświaty zagwarantował nam pensje dla przyszłych terapeutów. Natomiast organizacja i koszty utrzymania spadły na członków Stowarzyszenia.

 

1 września 1997 r. to nasz największy sukces - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku rozpoczyna swą działalność.

 

Obecnie Stowarzyszenie liczy 46 osoby wśród których są rodzice, terapeuci, osoby wrażliwe na problem.

Joomla Templates - by Joomlage.com