Najnowsze informacje z naszego Ośrodka
 
 
"Chociaż nie wiem jak wygląda Twój świat,

pokażę Ci mój ..."
 

Aktualności

ZAPROSZENIE
Zarząd SPOA Malbork zaprasza Szanownych Członków Stowarzyszenia na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się w Malborku, które odbędzie się 27 Września 2020 r. godz. 10.00. lub w drugim terminie 27 Września 2020r. godz. 10.15 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie obecnych.
2. Zapoznanie członków Stowarzyszenia z porządkiem Zebrania, sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Zebrania – Członek Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór protokolanta.
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok – Przewodniczący Stowarzyszenia.
6. Ocena działalności finansowej Stowarzyszenia za 2019 rok – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
7. Glosowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2019 rok.
8. Nakreślenie założeń i kierunków działania Stowarzyszenia w 2020 roku:
propozycje;
dyskusja;
podjęcie uchwał.
9. Uchwalenie wysokości składek członkowskich w 2020 roku.
10. Wolne wnioski, dyskusja.
11. Zamknięcie zebrania.

 


Zarząd SPOA

 

Miesiąc wiedzy o autyzmie "przeniesiony" do sieci.

 

Skontaktuj się z nami :

  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
w Malborku
ul. Jagiellońska 79/82
82-200 Malbork


KRS: 0000005905

  

+48 881 305 254
spoamalbork@gmail.com

 nr konta : 58 1240 5400 1111 0010 7578 0882

Joomla Template - by Joomlage.com