ZAPROSZENIE

Zarząd SPOA zaprasza Szanownych Państwa na XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się w Malborku, które odbędzie się 18 Września 2021 r.  godz. 17.00.  lub w drugim terminie 18 września 2021r. godz. 17.15    w siedzibie Stowarzyszenia ul. Jagiellońska 79/82, 82-200  Malbork.

 

Porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania i powitanie obecnych.
 2. Zapoznanie członków Stowarzyszenia z porządkiem Zebrania, sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Zebrania – Członek Komisji Rewizyjnej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór protokolanta.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok – Przewodniczący Stowarzyszenia.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Ocena działalności finansowej Stowarzyszenia za 2020 rok – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 8. Glosowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2020 rok.
 9. Wybory nowego Zarządu:
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. wybory tajne,
  3. ogłoszenie wyników.
 1. Wybory nowej komisji rewizyjnej:
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. wybory tajne,
  3. ogłoszenie wyników.
 1. Nakreślenie założeń i kierunków działania Stowarzyszenia w 2021 roku:
  1. propozycje;
  2. dyskusja;
  3. podjęcie uchwał.
 1. Uchwalenie wysokości składek członkowskich w 2021 roku.
 2. Wolne wnioski, dyskusja.
 3. Zamknięcie zebrania.

 Zarząd SPOA

Skontaktuj się z nami :

  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
w Malborku
ul. Jagiellońska 79/82
82-200 Malbork


KRS: 0000005905

  

+48 881 305 254
spoamalbork@gmail.com

 nr konta : 58 1240 5400 1111 0010 7578 0882

Joomla Template - by Joomlage.com