ZAPROSZENIE
Zarząd SPOA Malbork zaprasza Szanownych Członków Stowarzyszenia na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się w Malborku, które odbędzie się 27 Września 2020 r. godz. 10.00. lub w drugim terminie 27 Września 2020 r. godz. 10.15 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork.

 

  

 

 

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie obecnych.
2. Zapoznanie członków Stowarzyszenia z porządkiem Zebrania, sprawdzenie obecności i stwierdzenie ważności Zebrania – Członek Komisji Rewizyjnej.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Wybór protokolanta.
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok – Przewodniczący Stowarzyszenia.
6. Ocena działalności finansowej Stowarzyszenia za 2019 rok – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
7. Glosowanie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2019 rok.
8. Nakreślenie założeń i kierunków działania Stowarzyszenia w 2020 roku:
propozycje;
dyskusja;
podjęcie uchwał.
9. Uchwalenie wysokości składek członkowskich w 2020 roku.
10. Wolne wnioski, dyskusja.
11. Zamknięcie zebrania.

 


Zarząd SPOA

 

Skontaktuj się z nami :

  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
w Malborku
ul. Jagiellońska 79/82
82-200 Malbork


KRS: 0000005905

  

+48 881 305 254
spoamalbork@gmail.com

 nr konta : 58 1240 5400 1111 0010 7578 0882

Joomla Template - by Joomlage.com