1.01. b.r. Starosta spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

 

Od 4 miesięcy na terenie województwa pomorskiego realizowany jest projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Jego głównym celem jest pomoc osobom dotkniętym autyzmem.

Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska oraz Starostwa Powiatowego w Malborku odbyło się szkolenie z zakresu prowadzenia terapii osób z autyzmem w ramach programu „Zrozumieć Autyzm”.

Przed rozpoczęciem szkolenia odbyło się spotkanie z wicestarostą Panem Waldemarem Lamkowskim oraz przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Malborku, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, oraz Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i młodzieży z Autyzmem. Podczas spotkania, w którym uczestniczyły także lokalne media omówiono sytuację osób z autyzmem i ich rodzin z powiatu malborskiego. Podkreślano konieczność współpracy samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych w tworzeniu systemu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność tworzenia systemu pomocy szczególnie dla dorosłych osób z autyzmem.

     
 
 
 
   
Wszyscy zgodzili się, że dobrym krokiem byłoby powstanie w Malborku punktu konsultacyjno – diagnostycznego, który służyłby powiatom: kwidzyńskiemu, sztumskiemu, malborskiemu i nowodworskiemu. Punkt taki, działający w ramach programu „Zrozumieć Autyzm” powstanie jako wspólne dzieło Starostwa w Malborku, Specjalistycznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z Malborka, Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się z Malborka oraz Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.

 

 

Dzięki uprzejmości Redakcji Portalu Telewizyjno Informacyjnego miasta Malborka, powiatu malborskiego i regionu - TvMalbork.pl miło jest nam zaprezentować wypowiedź o głównych założeniach programu Pana Leszka Bartoszewskiego - członka Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.    

  

 

 

Żródło i zdjęcia: "www.spoa.org.pl"

 

Skontaktuj się z nami :

  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
w Malborku
ul. Jagiellońska 79/82
82-200 Malbork


KRS: 0000005905

  

+48 881 305 254
spoamalbork@gmail.com

 nr konta : 58 1240 5400 1111 0010 7578 0882

Joomla Template - by Joomlage.com