\"\"         Od 1 lutego b.r. rozpoczyna działalność punkt konsultacyjno - diagnostyczny dla osób autystycznych.

'

 

      Z inicjatywy władz powiatu malborskiego, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się w Malborku od jutra zacznie działać drugi na Pomorzu punkt konsultacyjno - diagnostyczny dla osób z autyzmem i ich rodzin. Punkt będzie działał przy Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, a z jego pomocy będą mogli skorzystać mieszkańcy powiatów: malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego.  

 

Zadaniami punktu będzie:

 • wydawanie opinii diagnostycznych;
 • informowanie rodzin dziecka autystycznego o różnego rodzaju świadczeniach, do których ma prawo osoba niepełnosprawna;
 • prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem;
 • prowadzenie zajęć psycho - edukacyjnych i szkoleń dla rodziców;
 • opracowywanie indywidualnych programów dostosowany do poziomu rozwoju dziecka;
 • współpraca ze szkołami i przedszkolami, w tym: prowadzenie szkoleń odpowiadających na doraźne potrzeby placówki oraz jej nauczycieli oraz współpraca z nauczycielami uczącymi w swoich klasach lub oddziałach przedszkolnych dzieci ze spektrum autyzmu.

 

 

      Malborski punkt konsultacyjno - diagnostyczny będzie działał dzięki realizacji programu \"Zrozumieć Autyzm\" - Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz ich Rodzinom. To wspólny program Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

 

     W obecności wicestarosty Pana Waldemara Lamkowskiego umowy, na podstawie których punkt konsultacyjny będzie działał w Malborku podpisali:

  • Leszek Bartoszewski - koordynator Programu Zrozumieć Autyzm, członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku;
  • Bożena Partyka - przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się;
  • Małgorzata Korna - dyrektor Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

 

 \"Podpisanie \"\"  \"\" 
 

     Konsultacje będą się odbywały po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie ze specjalistami ze Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku.

     

Telefoniczne numery kontaktowe podajemy w zakładce kontakt.

 

 Tekst i zdjęcia: Krzysztof Partyka

 

Skontaktuj się z nami :

  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
w Malborku
ul. Jagiellońska 79/82
82-200 Malbork


KRS: 0000005905

  

+48 881 305 254
spoamalbork@gmail.com

 nr konta : 58 1240 5400 1111 0010 7578 0882

Joomla Template - by Joomlage.com