Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się w Malborku w 2016 roku wszystkie przedsięwzięcia  i działalność statutową realizowało wyłącznie w ramach wolontariatu.

 

Działania skierowane były do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Głównymi odbiorcami realizowanych projektów byli wychowankowie Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku i ich rodziny. Ale były także przedsięwzięcia skierowane zarówno do dzieci z Ośrodka jak i też do tych, którzy naukę w ośrodku już ukończyli.

 

Oto co udało się zrealizować w 2016 roku.

1. Projekty realizowane przy wsparciu Miasta Malbork :

- „Zaświeć się na niebiesko dla autyzmu”. Okres  realizacji od 1 kwietnia do 30 kwietnia.

Przedsięwzięcie skierowane do mieszkańców miasta Malborka, mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat autyzmu. Odbyły się: oświetlenie budynków na niebiesko, dekoracja niebieskimi flagami budynków i ulicy Kościuszki, koncert „Niebieskie Dźwięki” oraz piknik biegowy „Pobiegnij dla autyzmu”. Podczas organizacji biegu oprócz Miasta Malbork wsparło nas wielu darczyńców. Byli wśród nich między innymi : Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o w Malborku, Bank Spółdzielczy w Malborku, ADM CZERNIN S.A. , ECO Malbork Sp. z o.o. .         PWiK w Malborku Sp. z o.o. BLESA Sp.J. Sztum, Zakłady Wielobranżowe RENOMA Sp. z o. Sopot, Henryk Kowalczyk.

 

- „Ciepła dziecięca dłoń, bo przyjaciel to koń”. Realizowany od 1 kwietnia do 31 października.

Program skierowany do dzieci – wychowanków SORW w Malborku. Były to zajęcia terapeutyczne rozwijające komunikację dzieci z autyzmem. Odbywały się systematycznie przez cały ww okres z wyłączeniem wakacji. Zajęcia odbywały się w Stajni Iskra w Sztumskim Polu.

 

2. Zadanie  publiczne realizowane dzięki dofinasowaniu otrzymanemu od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Doświadczam- rozumiem – potrafię. Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z autyzmem”. Realizacji od 15 kwietnia do 30 września .

W ramach projektu odbyły się :

- Wycieczka dzieci do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

- Wyjazd dzieci na zajęcia Zielonej Szkoły do Mikoszewa.

 

3. Zadanie publiczne pod nazwą „Razem łatwiej” zrealizowane dzięki otrzymaniu dotacji od Wojewody Pomorskiego  Realizacja od 20 czerwca do 31 grudnia .

Program skierowany był do dzieci z autyzmem i ich rodzin. Miał na celu integrację oraz wsparcie rodzin dzieci z autyzmem.

W ramach projektu odbyły się:

- Rodzinny Festyn Integracyjny

-Wycieczka (rejs statkiem) do Fokarium na Helu.

- Wyjazd do Aqua Parku w Sopocie

- Bal Mikołajkowy

- Jasełka

- Konsultacje dla rodzin dzieci z autyzmem

 

4. Zostało zorganizowane szkolenie dla rodziców i terapeutów na temat: „Seksualność Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Spektrum Autyzmu”

Szkolenie przeprowadziła Pani dr Izabela Fornalik – pedagog specjalny, edukator seksualny.

 

5. Stowarzyszenie w sposób ciągły wspiera podopiecznych Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego  dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, starając się jak najbardziej efektywnie spożytkować pieniądze uzyskane z odpisu  1% podatku oraz wszelkich darowizn.

        

Stowarzyszenie bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy wsparli nasze działania.

Wierzymy, że również w 2017 roku możemy liczyć na Wasze dobre serca.

Skontaktuj się z nami :

  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
w Malborku
ul. Jagiellońska 79/82
82-200 Malbork


KRS: 0000005905

  

+48 881 305 254
spoamalbork@gmail.com

 nr konta : 58 1240 5400 1111 0010 7578 0882

Joomla Template - by Joomlage.com