Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się obchodzi 20-lecie działalności.

Od samego początku stowarzyszeniu przyświecały konkretne cele: wszechstronna pomoc osobom autystycznym, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom; organizowanie i prowadzenie różnych form terapii, rehabilitacji, zajęć edukacyjnych; popularyzowanie wiedzy dotyczącej tej choroby. Stowarzyszenie jest współorganizatorem obchodzonych w kwietniu Światowych Dni Wiedzy Na Temat Autyzmu takich jak podświetlenie Szkoły Łacińskiej, Niebieskie Koncerty czy Piknik Biegowy, które cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców Malborka.

Stowarzyszenie powstało w 1997 roku dzięki determinacji rodziców, których przewodniczącą, aż do kwietnia 2015 roku, była pani Bożena Partyka. Z inicjatywy SPOA powstał Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku, który z początku mieścił się w małych pomieszczeniach na poddaszu przedszkola. Dziś bazą lokalową SORW są dwa piętra w budynku SOSW.

Ośrodek jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Malborskie Starostwo Powiatowe, a organem nadzorującym Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Od 2002 roku funkcję dyrektora pełni Pani Małgorzata Korna.  Rozwój placówki jest możliwy dzięki zaangażowaniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców, przychylności władz samorządowych oraz ludzi dobrej woli.

 

pdf   

Prezentacja Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu 1997 - 2017

 

Dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy nam pomagają.

Zarząd SPOA

 

 

Skontaktuj się z nami :

  

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się
w Malborku
ul. Jagiellońska 79/82
82-200 Malbork


KRS: 0000005905

  

+48 881 305 254
spoamalbork@gmail.com

 nr konta : 58 1240 5400 1111 0010 7578 0882

Joomla Template - by Joomlage.com