Cele stowarzyszenia

  • Drukuj

Celem Stowarzyszenia jest:

  • wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz osobom z trudnościami w komunikowaniu się, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom;
  • organizowanie i prowadzenie różnych form terapii, rehabilitacji, zajęć edukacyjnych;
  • zorganizowanie ośrodka danych na temat autyzmu i jego występowania w najbliższym środowisku;
  • popularyzowanie wiedzy dotyczącej tej choroby.