Najtrudniejszy pierwszy krok

  • Drukuj

Pół roku temu pisaliśmy o powstającym w Malborku Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się. Dziś o jego pierwszych osiągnięciach.

 

Najtrudniejszy pierwszy krok

 

      Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane 10 kwietnia 1997 roku. Skupia przede wszystkim rodziców, u których dzieci stwierdzono autyzm. Ta -jeszcze nie do końca poznana -choroba pojawia się u najmłodszych zupełnie niespodziewanie, by praktycznie nigdy się nie zakończyć. Mimo wysiłków lekarzy, terapeutów i rodziców, osoby chore zawsze będą autystami.

      Zamknięci we własnym świecie, nie wykazują zainteresowania otoczeniem. Nie ma w nich, tak typowej dla wczesnego dzieciństwa, ciekawości życia czy spontaniczności i wylewności w okazywaniu uczuć. Ba, trudno nawiązać z autystami choćby kontakt wzrokowy

      Niezwykle pomocna okazuje się indywidualna terapia. W Malborku nie ma jednak ani specjalistycznej poradni, ani miejsc przystosowanych do potrzeb dzieci z tego typu zaburzeniami, a nie spełniające norm obowiązujących w zwyczajnych placówkach oświatowych. Stąd pomysł Stowarzyszenia, by utworzyć w naszym mieście ośrodek rehabilitacyjny dla osób autystycznych. Nie jest to zadanie łatwe. Jednak determinacja skupionych w Stowarzyszeniu rodziców przyniosła już pewne rezultaty. Swą pomoc w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia zaofiarował elbląski kurator oświaty, Edward Murdzia. Obiecał ponieść koszty związane z zatrudnieniem w ośrodku sześciu terapeutów. Co więcej, jeśli w przyszłości zajdzie taka potrzeba, będzie można za kuratoryjne pieniądze zatrudnić kolejne osoby.

      Pozostawało jeszcze znalezienie odpowiedniego miejsca. Aby nie tylko osoby autystyczne czuły się w nim dobrze, ale -przede wszystkim - by Stowarzyszenie było w stanie partycypować w jego utrzymaniu. Swoje wsparcie, poprzez wskazanie budynków, okazały władze miasta. Zgodnie z ich propozycją, Stowarzyszenie mogło samo dokonać ostatecznego wyboru między pomieszczeniami w likwidowanych przedszkolach. Decyzja nie była łatwa Po obejrzeniu wszystkich przekształcanych placówek i rozmowach z pozytywnie i sympatycznie nastawionymi do współpracy osobami z tychże przedszkoli, rodzice autystów postanowili związać swe losy. z "Krasnalem" - Przedszkolem Niepublicznym przy ul. Chopina na Piaskach. Wydało się ono, z wielu względów, atrakcyjne: przede wszystkim z uwagi na kameralną atmosferę i poczucie niezależności, które daje udostępniona część budynku na piętrze. Z drugiej jednak strony, nie będzie to całkowita izolacja, gdyż dzieci będą się spotykać z pozostałymi przedszkolakami, mogą się wspólnie bawić czy razem wychodzić do ogrodu. Na pewno życie samo podpowie niejedno rozwiązanie Innym z pomysłów jest także organizowanie w przyszłości otwartych warsztatów terapeutycznych dla innych dzieci, spoza Stowarzyszenia. Prowadzić by je mogły osoby zatrudnione w ośrodku. Powstający w Malborku ośrodek rehabilitacyjny dla osób autystycznych ma wiele atutów Rozwiąże problemy dzieci, którym trudno sprostać wymaganiom stawianym przez przedszkola i szkoły. Poza tym status placówki pozwala na korzystanie z niej aż do 21 roku życia, l - co najważniejsze - każde dziecko będzie miało swojego terapeutę, który będzie mógł dostosować pracę do indywidualnych potrzeb swego podopiecznego. To bardzo komfortowa sytuacja. Ale tylko takie działanie może przynieść efekty. A i to nie od razu.

      Jak każda będąca w fazie powstawania placówka, ośrodek potrzebuje pomocy. Nie jest wszak sprawą prostą zorganizować coś z niczego. Podajemy numer konta, na które można przekazywać środki, jakie Stowarzyszenie wykorzysta na niezbędne wyposażenie oraz utrzymanie placówki: 10201781-69788-270-1 PKO BP Malbork.

    Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się, Bożena Partyka   , w imieniu wszystkich rodziców serdecznie dziękuje osobom, które już okazały swą pomoc na rzecz powstającego ośrodka. Przede wszystkim zaś pragnie przekazać swą wdzięczność kuratorowi oświaty E. Murdzi   , burmistrzowi Malborka T. Cymańskiemu i jego zastępcy Z. Leszczyńskiemu oraz burmistrzowi Sztumu, K. Mroczkowskiemu, który obiecał dofinansować placówkę.

     Ośrodek rehabilitacyjny dla osób autystycznych rozpocznie pracę już od września, wraz z nowym rokiem szkolnym.

 

żródło: "Gazeta Malborska"
tekst: Anna- Gradowska

wszystkie artykuły